Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 50 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar biedt een aantal namen aan van dingen in de eigen regio.
  • Zij geeft alle kinderen een knipvel met kleine (digitale) foto's van die dingen. Daarnaast geeft ze de kinderen ook een eenvoudige kaart van de eigen regio. De foto's moeten worden uitgeknipt en op de juiste plaats op de kaart geplakt.
  • Zij laat de kinderen de resultaten presenteren en geeft er uitleg bij.

Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

  • waar de provincies liggen;
  • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
  • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
  • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
  • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
  • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
  • enzovoort.