Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 50 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.


Groep 3 en 4


Doorkijkjes

Nederland in de actualiteit

Juffrouw José heeft een grote lege kaart van Nederland op de muur van het lokaal geplakt. Eén keer per week inventariseert ze samen met de kinderen welke plaatsnamen van belang waren in de actualiteit. Gezamenlijk kijken ze of er een afbeelding van die plaats voorhanden is, of dat ze een tekening moeten maken van de gebeurtenis waardoor de plaats in het nieuws kwam. De afbeelding van de plaats wordt op de juiste plek op de kaart geplakt. Altijd wordt dan even gekeken bij welke stad deze plaats het dichtst bij ligt en in welke provincie deze plaats ligt?

Na een aantal weken wordt de kaart voor de klas gehangen en worden alle plaatsen (gekoppeld aan de illustraties, de stad in de buurt en de provincie) nog eens doorgenomen. Wat heb je onthouden?

Wat gebeurt er in de wereld?

Als er iets belangrijks gebeurt in de wereld, pakt juffrouw Tini de wereldkaart erbij. Ze bespreekt de gebeurtenis en laat zien waar deze plek zich op de wereld bevindt. Kan iemand aanwijzen waar het land of de plaats ligt?


Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

  • waar de provincies liggen;
  • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
  • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
  • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
  • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
  • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
  • enzovoort.