Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

  • De leraar laat een kaart zien van Noord-Holland omstreeks 1300.
  • Zij praat met de kinderen over hoe mensen in die tijd op een natuurlijke manier werden beschermd tegen de zee (duinen) en welke maatregelen ze zelf namen (dijken).
  • Zij laat, door de lijn van de dijken te volgen, aangeven wat in die tijd (nog) allemaal buitenwater was (in verbinding met de zee) en wat (al) binnenwater was.
  • De leraar laat de kaart uit 1300 vergelijken met een kaart anno nu en laat op beide kaarten de plaats aanwijzen van de tegenwoordige Zuiderzeedijken en de Hondsbossche Zeewering.
  • Zij stimuleert om de verschillen te benoemen met betrekking tot de verdediging tegen de zee.
  • Zij bespreekt de resultaten.