Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 48 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar creëert onderwijsleersituaties waarin de kinderen het begrip zee kunnen verkennen
  • Zij maakt via het digitale schoolbord gebruik van foto's, videobeelden en geluiden.