Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 46 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon de seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

  • De leraar leert de kinderen omgaan met een kompas als ze dat nog niet kunnen.
  • Zij zorgt voor materiaal waarmee de kinderen schaduwlengte en de plaats van de zon kunnen bepalen.
  • Zij maakt met de klas een tabel met de gegevens en probeert de kinderen in een klassengesprek te laten ontdekken dat de schaduwlengte en de zonnestand verschillen per seizoen.
  • Zij demonstreert de draaiing van de aarde rond haar as en de draaiing rond de zon; probeert met vragen de kinderen te stimuleren om na te denken over de gevolgen voor licht en donker en de seizoenen.