Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

Bij licht:

 • De leraar zorgt voor materialen of ontdekdozen om eigenschappen van licht te onderzoeken.
 • Zij wijst de kinderen op deze eigenschappen en waar ze in hun dagelijks leven voorkomen.

Bij geluid:

 • De leraar zorgt voor materialen om een 'telefoon' te maken van kosteloos materiaal.
 • Zij zoekt al pratend met de kinderen naar verklaringen hoe het kan dat ze zich op afstand via twee bekers en een touwtje verstaanbaar kunnen maken.

Bij elektriciteit:

 • De leraar zorgt voor materialen om in een stroomkring uit te proberen of ze geleiden of niet.
 • Zij wijst de kinderen op het gevaar van elektriciteit wanneer ze onderdeel zijn van de 'stroomkring'.
 • Zij brengt dit in verband met voorzorgsmaatregelen om veilig met elektrische stroom om te gaan.

Bij kracht:

 • De leraar zorgt voor enkele proefjes met statische elektriciteit en praat met de kinderen over deze kracht en wanneer die (on-)handig kan zijn (aantrekken van geladen voorwerpen; stof op televisieschermen. Mogelijkheid tot ontladen; vonken, bliksem).

Bij magnetisme:

 • De leraar zorgt voor materialen om een stroomkring te maken en te onderzoeken met kompassen.
 • Zij wijst de kinderen op het magneetveld dat langs een stroomdraad ligt, en de mogelijkheid om metalen te magnetiseren door een spoel te bouwen.
 • Zij bekijkt met de kinderen een dynamo en koppelt hier magnetisme aan stroom.

Bij temperatuur:

 • De leraar laat de kinderen het wegstromen van warmte ervaren (door metalen voorwerpen vast te pakken).
 • Zij praat hierover en laat kinderen bedenken en uitproberen welke materialen goed warmte vasthouden, en welke niet.

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.