Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Stroom is best gevaarlijk

Nadat de kinderen in kleine groepjes hebben onderzocht welke materialen wel en geen stroom geleiden organiseert de juffrouw van groep 7 een kringgesprek. Stroom is best gevaarlijk, maar hoe zorgen we ervoor dat we het toch veilig in onze huizen gebruiken? Wat heeft dat met geleiding te maken?


Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.