Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

Bij licht:

 • De leraar zorgt voor zaklantaarns en verschillende materialen om het doorlaten en terugkaatsen van licht te onderzoeken.
 • Zij concludeert met de kinderen dat licht zich voortplant door en/of terugkaatst van voorwerpen.
 • Zij maakt onderscheid tussen lichtbronnen die zelf licht uitzenden (zon, lamp) en voorwerpen die licht terugkaatsen (de maan).

Bij geluid:

 • De leraar laat de kinderen de klank van verschillende zelfgebouwde slaginstrumenten onderzoeken.
 • Zij wijst de kinderen op het trillen van een bron en gaat daarna samen met de kinderen op zoek naar de aard van de bron bij verschillende geluidsinstrumenten of het eigen stemgeluid.

Bij elektriciteit:

 • De leraar zorgt voor materiaal om stroomkringen te maken en daagt de kinderen uit om verschillende circuits uit te proberen.

Bij kracht:

 • De leraar zorgt voor enkele proefjes die aantonen dat lucht iets is en daardoor bij beweging of onder druk kracht kan uitoefenen (geluidsdruk bij harde muziek, wind).
 • Zij laat kinderen toepassingen hiervan bouwen (pneumatische aandrijvingen, luchtbanden, etc.).

Bij magnetisme:

 • De leraar zorgt voor magneten en voorwerpen van verschillende materialen en laat kinderen onderzoeken welke materialen magnetisch zijn en welke niet.
 • Zij vraagt de kinderen of ze een idee hebben waarvan magnetische voorwerpen zijn gemaakt.
 • Zij introduceert het begrip metaal.
 • Zij zorgt voor kompassen waarmee kinderen ervaren dat magneten een noord- en zuidpool hebben, en dat de aarde dus ook een magneet is.

Bij temperatuur:

 • De leraar praat met de kinderen over warmtebronnen en zoekt naar koudebronnen (die niet bestaan).
 • Zij laat de kinderen temperaturen meten en zorgt voor inzicht in de schaal van Celsius.
 • Zij helpt de kinderen te zoeken naar voorbeelden van 'koken' en 'bevriezen' van andere materialen, en hanteert hier de begrippen stollen, smelten, verdampen en condenseren.

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.