Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

De windsnelheid meten

De kinderen ontwerpen en bouwen in kleine groepjes windmeters. De juffrouw heeft gevraagd of ze duidelijk willen aangeven hoe ze de kracht van de wind willen gebruiken in hun windmeter.
Wanneer de windmeters gebouwd zijn testen de kinderen ze buiten uit op een winderige dag. Is het instrument zelf wel stevig genoeg voor de windkracht?


Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.