Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

Bij licht:

 • De leraar geeft kinderen voorwerpen en laat kinderen ontdekken dat deze voorwerpen in het licht (zon, zaklantaarn) en verschillende voorwerpen ontdekken dat het beschijnen ervan voor schaduwen zorgt.

Bij geluid:

 • De leraar maakt een ontdekhoek met verschillende muziekinstrumenten.
 • Zij laat de kinderen in de kleine kring de muziekinstrumenten bespelen en praat met hen over hoge en lage tonen en hard en zacht geluid.
 • Zij laat de kinderen uitzoeken waar de hoge en waar de lage tonen op de muziekinstrumenten zitten.
 • Zij zorgt voor materiaal waarmee de kinderen naar eigen idee muziekinstrumenten bouwen.

Bij kracht:

 • De leraar laat de kinderen experimenteren met magneten en wijst expliciet op de aantrekking en afstoting van de magneten.
 • Zij gebruikt hierbij het begrip kracht.

Bij magnetisme:

 • De leraar laat de kinderen per tweetal zoeken naar voorwerpen in het lokaal die wel en niet 'aan de magneet plakken'.
 • Zij introduceert de begrippen magnetisch en magnetisme en stimuleert de kinderen die begrippen juist te gebruiken.
 • Zij vraagt de kinderen welke voorwerpen wel en niet magnetisch zijn.

Bij temperatuur:

 • De leraar houdt een kringgesprek over opwarmen en afkoelen. Ze vraagt de kinderen verschillende voorwerpen op te warmen met de handen en manieren te bedenken ze af te koelen.
 • Zij wijst kinderen op de warmte van het eigen lichaam en veranderingen daarin (koorts).

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.