Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

Experimenteren met een magneet

De kinderen zijn in tweetallen aan hun eigen tafel bezig met een ontdekdoos over magneten uit de Techniektorens. Ze doen opdrachten die in de doos zitten en ontdekken zo dat het ene voorwerp wel wordt aangetrokken door de magneet en het andere niet. Als ze alle voorwerpen enige keren hebben geprobeerd gaan ze in de klas op onderzoek uit naar dingen waar de magneet aan vast gaat zitten.
Na deze inventarisatie trekt de juf samen met de kinderen conclusies uit het 'onderzoekje'.


Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.