Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

Bij licht:

 • De leraar zoekt met kinderen naar lichte en donkere plekken in het lokaal en in het schoolgebouw.
 • Zij laat kinderen ervaren dat een lamp, kaars of de zon zorgt voor licht (bijvoorbeeld door het sluiten van gordijnen (zon), het aan- en uitdoen van de kerstboomlampjes in een niet-verlicht lokaal).
 • Zij vraagt de kinderen waardoor het overdag licht en ‘s nachts donker is (aan- en afwezigheid van de zon).

Bij geluid:

 • De leraar zorgt voor materiaal waarmee de kinderen geluidskokers kunnen maken.
 • Zij benoemt samen met de kinderen de geluiden die de geluidkokers maken.

Bij kracht:

 • De leraar zorgt voor een zand-/watertafel waar kinderen naar hartenlust kunnen experimenteren met dammetjes.
 • Zij zorgt voor een verscheidenheid aan drijvende en zinkende materialen.
 • Zij wijst kinderen op de 'moeite' die het kost om drijvende dingen onder water te 'drukken'.
 • Zij zorgt voor taalaanbod door woorden als 'kracht', 'druk' en 'moeite' te gebruiken.

Bij magnetisme:

 • De leraar zorgt voor constructiemateriaal met magneten waarmee de kinderen verbindingen kunnen maken (aan elkaar koppelen van treintjes).
 • Zij introduceert het begrip magneet.

Bij temperatuur:

 • De leraar houdt een kringgesprek over warm/koud. Ze heeft daarbij voorwerpen van verschillende materialen (hout, ijzer, steen, papier, stof) en laat de kinderen voelen wat warm aanvoelt en wat koud.
 • Zij laat de kinderen plekjes zoeken in de klas die koud of warm voelen (bijv. de radiator van de verwarming in de winter, de kraan, de stoeltjes, de metalen poten van de stoeltjes)

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.