Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 1 en 2


Doorkijkje

Koude en warme voorwerpen

De kinderen voelen koude en warme voorwerpen.

De juffrouw heeft in de kring allerlei voorwerpen uitgestald en vraagt aan Jannet om een koud voorwerp te pakken Daarna mag Han een warm voorwerp pakken. De andere kinderen mogen ook voelen of zij het voorwerp warm of koud vinden. Daarna gaan ze alles sorteren.


Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.