Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 41 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

 • De leraar demonstreert de pompwerking van het hart aan de hand van een knijpfles die ondersteboven in een bak met water gehouden wordt.
 • Zij vertelt aan de hand van afbeeldingen, wandplaten, dia's of een video hoe het hart en de bloedsomloop werken.
 • Zij zorgt voor platen en modellen van spieren en geeft uitleg over de werking en het verband met het skelet.
 • Zij voert klassengesprekken met de kinderen over de verschillen tussen jongens en meisjes, de lichamelijke veranderingen in de puberteit, voortplantingsorganen, menstruatie, zaadlozing en gevoelens.
 • De leraar neemt verschillende bloemen mee, zowel bloemen die door de wind worden bestoven als bloemen die door insecten worden bestoven.
 • Zij praat met de kinderen over stuifmeel en de functie van stuifmeel bij de voortplanting.
 • Zij zoekt in de buurt van school naar verschillende klimplanten (klimop, clematis, gouden regen) en planten met doorns en stekels (meidoorn, rozen, hulst, brandnetel) en laat in de les de kinderen in groepjes naar de locaties gaan om de planten waar te nemen, te tekenen en te beschrijven.

Toelichting: Organismen

Organismen zijn in te delen in vier categorieën:

 • planten;
 • dieren;
 • schimmels;
 • bacteriën.

Bij natuur in het basisonderwijs komen van deze vier categorieën de planten, dieren en paddestoelen (verschijningsvorm van schimmels) in alle groepen aan de orde, en schimmels en bacteriën alleen in de bovenbouw als er gesproken wordt over de voedselkringloop.

Toelichting: Gedaanteverwisseling

Bepaalde dieren maken tijdens hun leven een ontwikkeling door, waarin hun uiterlijk (gedaante) enkele malen duidelijk verandert, bijvoorbeeld: ei → rups → pop → vlinder.

Toelichting: Ontdekhoek

Van een ontdekhoek is sprake als op een bepaalde plaats in de klas een "hoek" ingericht wordt met uitdagend materiaal. De kinderen kunnen zo kennis maken met het onderwerp en kunnen ook zelf met het materiaal werken.

Toelichting: Observatiekring

Een kringgesprek waarin de kinderen ook waarnemingen doen aan het materiaal, bijv. bij het zoeken naar verschillen en overeenkomsten tussen dieren.

Toelichting: Kikkerdril

Hoewel kikkers beschermd zijn, mag kikkerdril worden gebruikt ten behoeve van het onderwijs.

Toelichting: Verspreiding van planten

Planten verspreiden hun zaden op verschillende manieren, via:

 • dieren: uitwerpselen van vogels die bessen hebben gegeten of doordat vogels en andere dieren zaden in de grond verstoppen (Vlaamse gaai, eekhoorn) of doordat zaden kleven aan de vacht van dieren (kleefkruid);
 • de wind (paardebloem, esdoorn);
 • het water (gele lis, kokosnoot);
 • eigen kracht (springzaad).