Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 38 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Toelichting

Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan de inhouden van kerndoel 38 maar mogen zelf kiezen welke leerlijnen en tussendoelen per bouw zij formuleren. Deze leerlijnen en tussendoelen zijn voorbeeldmatige, niet verplichte, uitwerkingen die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Deze leerlijnen en tussendoelen zijn in 2012 ontwikkeld met Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, en afgestemd met leraren.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen bespreken in de kring de belangrijkste geestelijke/gods­dienstige stromingen die zij kennen aan de hand van de vraag: 'Waar kun je eigenlijk in geloven?'.
  • Ze werken in groepjes de belangrijkste kenmerken uit van de drie mono­theïstisch wereldgodsdiensten.
    (drie tabellen met: kalender, gebedshuizen, kleding, taal, voedsel)
  • Ze brengen een bezoek aan een Bijbels (openlucht)museum, een Joods-historisch museum of een wereldmuseum en/of cultureel centrum.
  • Ze maken een verslag van wat ze hebben meegemaakt/gezien.
  • Ze bespreken wat hen aan het bezoek is opgevallen, afgezet tegen wat zij eerder al wisten.

N.B. De onderdelen seksualiteit, welzijn en seksuele rechten, sociale en culturele invloeden zijn behalve de inhoudslijn niet verder uitgewerkt.