Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 38 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Toelichting

Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan de inhouden van kerndoel 38 maar mogen zelf kiezen welke leerlijnen en tussendoelen per bouw zij formuleren. Deze leerlijnen en tussendoelen zijn voorbeeldmatige, niet verplichte, uitwerkingen die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Deze leerlijnen en tussendoelen zijn in 2012 ontwikkeld met Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, en afgestemd met leraren.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen luisteren naar verhalen over belangrijke centrale personen in de te onderscheiden religies en culturen: christendom, jodendom en islam.
  • Ze kunnen in een ‘poster' (bijvoorbeeld '........... zegt ..............') de belangrijkste kern uit deze verhalen weergeven.
  • Ze geven in een tekening/kijkdoos aan wat de belangrijkste inrichtingskenmerken van de verschillende gebedshuizen zijn.
  • Ze bespreken in kring/klassengesprek de manieren van eten binnen verschillende culturen.
  • Ze kunnen voedsel indelen in wel en niet geoorloofd eten (binnen jodendom/islam/hindoeïsme).

N.B. De onderdelen seksualiteit, welzijn en seksuele rechten, sociale en culturele invloeden zijn behalve de inhoudslijn niet verder uitgewerkt.