Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 38 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen brengen een bezoek aan een kerk, synagoge of moskee.
  • Ze tekenen over de verhalen die de leraar verteld heeft.
  • Ze nemen deel aan feesten die op hun school gevierd worden.
  • Ze helpen mee aan de voorbereidingen van feesten op school.

N.B. De onderdelen seksualiteit, welzijn en seksuele rechten, sociale en culturele invloeden zijn behalve de inhoudslijn niet verder uitgewerkt.