Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 38 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen vertellen over gebruiken thuis, in de familie, bij vrienden.
 • Ze vertellen over de feestdagen die thuis worden gevierd:
  • Wat wordt er gevierd?
  • Hoe wordt dat gevierd?
  • Doet iedereen dat?
  • Wat is de betekenis van die feesten?
 • De kinderen helpen mee aan de voorbereidingen van feesten op school.
 • Ze maken voorwerpen die bij de feesten horen.

N.B. De onderdelen seksualiteit, welzijn en seksuele rechten, sociale en culturele invloeden zijn behalve de inhoudslijn niet verder uitgewerkt.