Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

  • De leraar zorgt voor een wereldkaart.
  • Zij maakt afspraken met een AZC-school.
  • Zij bereidt het bezoek voor met de kinderen (wat wil je weten?) en bespreekt de plannen voor de verslaggeving (voor wie?).
  • De leraar leidt het klassengesprek over toekomstdromen/perspectieven.
  • Zij zorgt voor de eindredactie/samenstelling van een klassenboek/ schrift/collage.
  • De leraar discussieert/spreekt over het belang van vrijwilligerswerk.
  • Zij discussieert/spreekt over het hebben van werk, werkloos zijn en het recht op ‘een uitkering'.