Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

 • De leraar verzorgt een goede instructie voor het buurtonderzoek en het maken van een wandcollage/grafiek.
 • Zij zorgt voor materialen om een wandcollage/grafiek te kunnen maken.
 • De leraar geeft leiding aan het klassengesprek over pesten en discriminatie.
 • Zij daagt de kinderen uit om situaties te bedenken waarin respectvol gedrag vereist wordt.
 • De leraar zet aan tot nadenken over vragen over een vereniging:
  • geef voorbeelden van een vereniging?
  • wat is een vereniging?
  • wie is er lid van een vereniging en waarom?
 • Zij laat kinderen een verhaal afmaken. Het verhaal gaat over een voetbal/hockey/basketbal/tennis vereniging die aan geld moet zien te komen voor het onderhoud van de velden.
 • De leraar geeft leiding aan een gesprek over gedragsregels.
 • Zij zorgt voor het materiaal waarmee affiches gemaakt kunnen worden.