Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 37 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar leidt een gesprek over 'een familie'.
  • Zij laat kinderen vertellen over de taakverdeling in het gezin.
  • Zij maakt een taalhoek met boeken over verschillende beroepen.
  • Zij inventariseert in een kringgesprek na een weekend de verschillende familiebezoeken.
    • Wie is bij wie geweest?
    • Was het gezellig of verveelde je je?