Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar leidt de kringgesprekken door verschillende afspraken/regels naar voren te brengen en kinderen hierover te laten praten.
  • Zij laat de kinderen verwoorden waarom ze een afspraak wel/niet goed/leuk vinden. Bijvoorbeeld door een nieuwe afspraak voor te stellen en de kinderen te laten reageren waarom die wel/ niet gemaakt moet worden.
  • Zij helpt mee bij het bedenken van toneelstukjes.