Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 35 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

Bij verkeer:

 • De kinderen leren in de praktijk (in de klas, op de speelplaats, in de gymzaal, op de route van school naar huis) antwoorden op vragen als:
  • Hoe ga je veilig om met voorwerpen en materialen?
  • Wat zijn de beste plaatsen om te spelen?
  • Waar moet je op weg naar school goed uitkijken?
  • Welke situaties zijn moeilijk in het verkeer en wat kun je dan het beste doen?
 • Ze leren oversteken op kruispunten met slecht zicht.
 • De kinderen leren aan welke eisen een veilige fiets moet voldoen: Zit alles erop en eraan? Functioneren de remmen, bel en verlichting?
 • Ze oefenen fietsvaardigheden op de speelplaats of zo mogelijk op een veilige oefenroute in de omgeving van de school: op- en afstappen, linksaf en rechtsaf slaan, bochten nemen, snel remmen.
 • Ze leren en oefenen in gesimuleerde situaties eenvoudige voorrangsregels: Wie moet je voor laten gaan en wanneer?
 • De kinderen oefenen in spelsituaties afspraken en regels als passagier van een bus, tram, trein.

Bij consumentengedrag:

 • De kinderen ontdekken antwoorden op vragen als:
  • Waarom koop je spullen die je soms niet eens wilt of nodig hebt?
  • Wat is een impulsaankoop en wat kun je ertegen doen?
  • Hoe kun je beter kiezen wat je wilt kopen?
 • Ze ontdekken dat biologische invloeden als weersomstandigheden en eetlust de consumptie beïnvloeden.
 • De kinderen ontdekken spelenderwijs en in de praktijk de functie van geld als ruilmiddel. Ook leren ze de waarde van de in Nederland gebruikte munten en bankbiljetten.
 • Ze verkennen de grote diversiteit aan kassabonnen en leren ze te lezen. Spelenderwijs en in de praktijk leren ze het belang van betaalbewijzen ontdekken.
 • De kinderen leren belangrijke waarschuwingstekens op producten en weten wat dergelijke producten kunnen aanrichten.
 • Ze leren in eenvoudige onderzoekjes waar je op moet letten bij het beoordelen van producten op kwaliteit. Hierbij krijgen ze ook zicht op de gevolgen van verpakkingen en afval voor het milieu.