Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 35 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.


Dit kerndoel besteedt aandacht aan veilig gedrag van kinderen in de volgende situaties (rollen):

 • lopen, spelen en werken;
 • fietsen;
 • passagier zijn.

Daarnaast gaat het in dit kerndoel over het kind als consument. Daarbij staan drie aspecten centraal:

 • Verkoopbevorderingstechnieken
  Hierbij gaat het om het herkennen van en leren omgaan met allerlei invloeden op de consumptie.
 • Omgaan met geld
  Het betreft hier alle aspecten die voor deze leeftijdsgroep belangrijk zijn: de waarde en soorten van betaalmiddelen, zakgeld, sparen, het belang van kassabonnen.
 • Productinformatie en kwaliteit
  Hierbij gaat het om het belang van kwaliteitsaspecten, het vergelijken van prijs en kwaliteit, eenvoudige producttesten, etiketinformatie en de gevolgen van consumptie voor het milieu.