Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 34 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen gaan na welke veranderingen de puberteit met zich meebrengt en wat dit betekent voor de verzorging van hun lichaam.
 • De kinderen gaan na in welke mate hun voedingspatroon overeenstemt met de basisregels voor een gezond voedingspatroon.
 • Ze onderzoeken welke veranderingen mogelijk zijn.
 • De kinderen zoeken naar antwoorden op vragen die te maken hebben met roken en drinken.
 • Ze oriënteren zich op het gebruik en de risico's van geneesmiddelen.
 • De kinderen ‘oefenen' hoe ze beter met de dokter kunnen omgaan.
 • Ze oefenen in de (gesimuleerde) praktijk eenvoudige eerste-hulp vaardigheden.
 • De kinderen oefenen in (verbeelde) praktijksituaties in het op een zelfbewuste manier verzoeken te doen/te weigeren, complimenten te geven/aan te nemen, kritiek te geven/te ontvangen.
 • Ze leren bewust om te gaan met gevoelens, wensen en opvattingen.
 • Ze leren gebruik te maken van hulpverlenende instanties (kindertelefoon, en dergelijke).
 • Ze leren rekening te houden met eigenschappen, gevoelens, wensen en opvattingen van anderen.
 • Ze leren hoe sekserollen ontstaan en worden aangeleerd.
 • Ze oefenen in de (verbeelde) praktijk in het omgaan met conflictsituaties door voor alle partijen passende oplossingen te vinden.
 • Ze leren bij het uitvoeren van taken in een groep plannen te maken en de uitvoering te organiseren.