Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 34 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen zijn ontdekkend bezig met hun lijf met behulp van onder andere spiegels en vergrootglazen.
  • Ze verkennen verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en andere kinderen. Ze ontdekken dat iedereen uniek is (zie het doorkijkje).
  • De kinderen oefenen in de praktijk en/of in verbeelde praktijksituaties de hygiënische verzorging van hun lichaam en een gezond wc-gebruik.
  • Ze ontdekken dat ontbijt, pauzehap en lunch belangrijk zijn om je fit te voelen.
  • De kinderen bereiden zich spelenderwijs voor op het bezoek aan de jeugd- of huisarts.
  • Ze wisselen ervaringen uit over het ziekenhuis en spelen gevoelens daarover uit.
  • De kinderen leren hun gevoelens, wensen en opvattingen onder woorden te brengen.
  • Ze ervaren dat conflicten kunnen ontstaan door tegenstrijdige belangen.
  • Ze doen ervaring op met het oplossen van eenvoudige conflicten.
  • De kinderen ontdekken bij spelactiviteiten dat mensen van elkaar afhankelijk zijn, elkaar nodig hebben.