Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar begeleidt de kinderen bij het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie uit bronnen. Zij maakt de kinderen duidelijk dat ze door informatie in te winnen ideeën kunnen opdoen voor hun eigen tekst.
  • Zij begeleidt de kinderen bij het ordenen van hun gedachten en ideeën voorafgaand aan het schrijven. Zij stelt een tekstschema met ze op.
  • Zij bespreekt met de kinderen de conventies voor hoe teksten eruit moeten zien qua verzorging. Zij maakt met de kinderen een lijst met aandachtspunten voor de verzorging van teksten. Zij maakt kinderen er tevens bewust van dat door een goede verzorging teksten aantrekkelijker en leesbaarder worden.
  • Zij bespreekt met de kinderen hun schrijfproducten en het schrijfproces.