Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.


Groep 3 en 4


Doorkijkje Informatieposters

Groep 3 werkt in projectgroepen over het thema indianen. De kinderen hebben in informatieve boeken antwoorden gezocht op hun leervragen. Deze antwoorden verwerken ze op een informatieposter.
De poster is het tastbare resultaat van wat kinderen geleerd hebben over hun subonderwerp. Door alle informatie te verwerken op een poster, ordenen de kinderen hun informatie en kunnen ze ook aan anderen overbrengen wat ze aan de weet zijn gekomen. De kinderen leren om informatie op een overzichtelijke manier te ordenen, zodat de informatie die bij elkaar hoort ook bij elkaar staat.
De bedoeling is dat de kinderen met z’n tweeën op een groot blad hun informatie gaan schrijven, tekenen en plakken. Ze hebben hun papier erbij met wat ze al eerder hebben opgeschreven. Ook de informatieve boeken liggen op tafel. Juffrouw Ilone heeft bovendien kopieën gemaakt van de bladzijden uit de boeken waar de kinderen de informatie hebben gevonden. Daar kunnen ze de plaatjes van gebruiken.

Onderling verdelen de tweetallen de taken: wie maakt de titel, wie gaat knippen, wie gaat plakken, wie gaat schrijven?
Niek schrijft op een gekleurd kaartje zijn eerste vraag: Wat eten de indianen? Dit kaartje plakt hij bovenaan het blad.
Ilone wijst de kinderen erop dat ze ook moeten nadenken wáár ze schrijven op het blad, want de plaatjes moeten er ook nog bij. De kinderen zetten de informatie die bij elkaar hoort, bij elkaar op de poster. Als de plaatjes zijn opgeplakt, helpt Ilone de kinderen met het bedenken van een bijschrift bij elk plaatje.
Bron:
Tomesen, M. & Kleef, M. van (2005). Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.