Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar stimuleert dat kinderen af en toe informatieve boekjes en informatieposters maken. Zij begeleidt de kinderen bij het maken ervan.