Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 7 - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.


Groep 3 en 4


Wat doet de leraar?

  • De leraar zorgt voor verschillende soorten boeken en teksten in de klas.
  • Zij praat met de kinderen over de verschillen tussen boeken/teksten en laat kinderen verschillen ontdekken.
  • De leraar stimuleert dat kinderen met elkaar praten over de verschillen tussen boeken/teksten. Zij helpt kinderen om de verschillen te zien tussen verschillende soorten boeken/teksten en om te kunnen beoordelen welke teksten ze geschikt vinden om mee te werken, bijvoorbeeld voor het maken van een informatief boekje.
  • Zij bespreekt met de kinderen wat ze van een tekst vinden.