Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 7 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen bekijken, samen met de leraar, verschillende boeken en praten over verschillen en overeenkomsten, bijvoorbeeld: wat gebeurt er in het ene boek en in het andere boek?
  • Ze bekijken, samen met de leraar, verschillende foto’s in kranten of tijdschriften en bespreken wat er op de foto’s te zien is; ze gaan daarbij in op verschillen en overeenkomsten.
  • De kinderen bekijken, samen met de leraar, verschillende soorten boeken/teksten over eenzelfde onderwerp en praten over de verschillen. De kinderen werken bijvoorbeeld aan een thema en hebben daar boeken/teksten bij verzameld. De boeken/teksten hebben allemaal te maken met hetzelfde thema, maar belichten het op een andere manier.
  • Ze vergelijken zelfgeschreven teksten over eenzelfde onderwerp. Ze leren hiermee dat je als auteur voor een eigen invulling van een onderwerp kunt kiezen.
  • Ze vertellen wat ze van een tekst vinden. Ze leren ook dat anderen een andere mening over een tekst kunnen hebben.