Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 7


De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Toelichting en verantwoording

INHOUD - aanbod van teksten Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • informatieve prentenboeken, krantenknipsels (vooral foto's met onderschrift)
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2+

 • informatieve teksten
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4+

 • informatieve en betogende teksten
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6+

 • informatieve en betogende teksten

INHOUD - lezen en beoordelen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • informatie uit verschillende teksten (globaal) met elkaar vergelijken
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

kritisch lezen van informatie Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • bepalen welke informatie wel/niet belangrijk is, in relatie tot eigen kennis
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • informatie uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6

informatie beoordelen Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • proberen aan te geven waarom die informatie belangrijk is (koppelen aan studerend leesdoel)
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • het waarheidsgehalte van berichten proberen te bepalen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • informatie op waarde schatten, ondermeer in relatie tot de bron
 • informatie op internet kritisch selecteren, mede met het oog op betrouwbare en minder betrouwbare bronnen
 • oordelen of een website al dan niet geschikt en betrouwbaar is als bron

kritisch lezen van meningen en opvattingen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • meningen herkennen (vooral meningen die expliciet zo worden aangeduid, bijvoorbeeld met behulp van signaalwoorden als 'ik vind' en later ook meningen die implicieter in een mondelinge tekst voorkomen (dus niet met behulp van duidelijke signaalwoorden)
 • onderscheid tussen feiten en meningen herkennen
 • meningen uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • argumenten voor een mening analyseren en vergelijken met de eigen mening
 • technieken om te overreden in reclameteksten herkennen

meningen beoordelen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • mening(en) uit de tekst vergelijken met eigen mening
 • aangeven of je het wel of niet eens bent met de mening(en) uit de tekst
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • onderscheid tussen feiten en meningen zelf aanbrengen
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6