Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 7 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.


Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen de informatie die ze verworven hebben bij het lezen van teksten (zie kerndoel 4 en 6) kunnen vergelijken en beoordelen.

Dit kerndoel houdt in dat leerlingen:

  • feitelijke informatie van meningen onderscheiden;
  • informatie en meningen uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken;
  • informatie en meningen uit teksten kritisch beschouwen;
  • de informatie en meningen op hun waarde beoordelen.