Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 6 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.


Groep 7 en 8


Doorkijkje Over zoogdieren

In groep acht is in de klas een dode muis gevonden. Sommige kinderen vinden het prachtig anderen vinden het doodeng. Toevallig staan zoogdieren als onderwerp bij biologie op het programma. De dode muis is een mooie aanleiding om het onderwerp aan te snijden.

Juf Susanne vraagt zich samen met de kinderen af wat ze al weten over zoogdieren in het algemeen en over muizen in het bijzonder. Is een muis een zoogdier en zo ja hoe weet je dat dan? Wat zijn de kenmerken van zoogdieren precies? Wat eten de dieren? Op de meeste vragen weten de kinderen de antwoorden niet of niet precies. In tweetallen gaan de kinderen vervolgens aan het werk met de vragen als richtlijn en zoeken ze in verschillende bronnen (het biologieboek, de bibliotheek, internet) naar meer informatie over zoogdieren en over muizen.

Later op de dag bespreekt Juf Susanne alle gevonden informatie. Het is nog maar het begin van het echte zoekwerk. Aan de hand van de algemene brede informatie kiezen de tweetallen een specifiek onderwerp waarover ze meer willen weten.

Bron: CD-Rom. Werken aan tussendoelen gevorderde geletterdheid, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.