Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 6 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar leest informatieve teksten voor en praat met de kinderen over de gebeurtenissen of elementen in de tekst. Zij maakt met de kinderen op papier een samenvatting in tekeningen of schemavorm.