Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 5 en 6 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 5 en 6


Wat doet de leraar?

 • De leraar stimuleert dat kinderen hun eigen mening durven geven. Zij organiseert gesprekken (klassikaal en in groepjes) waarin zij kinderen hun mening laat geven en laat reageren op elkaar.
 • Zij voert meningsgesprekken met de kinderen, bijvoorbeeld over:
  • programma's op radio of televisie;
  • boeken;
  • eigen werk en producten van de kinderen.
 • Zij geeft daarbij ook haar eigen mening (voorbeeldgedrag).
 • De leraar organiseert regelmatig dialogen waarin kinderen onderling hun mening uitwisselen.
 • Zij voert af en toe een gesprek met de kinderen over tv-programma's, geeft daarbij haar eigen mening (voorbeeldgedrag) en stimuleert dat kinderen hun mening geven.
 • De leraar organiseert gesprekken in de grote kring waarin zij kinderen hun mening laat geven en laat reageren op elkaar. Zij organiseert regelmatig gesprekken in kleine groepjes waarin kinderen onderling hun mening uitwisselen.
 • Zij bespreekt of bepaalde uitspraken een mening of een feit zijn en leert kinderen het onderscheid te maken hiertussen. Zij verwoordt zelf regelmatig wat zij van bepaalde uitspraken vindt; of zij het relevant vindt, waar, een mening of een feit.
 • Zij reflecteert kritisch met kinderen op uitspraken. Zij voert af en toe een gesprek met de kinderen over programma's op radio of televisie en reflecteert hier kritisch met de kinderen op.