Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 1 en 2 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 1 en 2


Wat doet de leraar?

  • De leraar stimuleert dat kinderen hun eigen mening durven geven. Zij organiseert gesprekken in de kleine kring, waarin zij kinderen hun mening laat geven en laat reageren op elkaar.
  • Zij voert meningsgesprekken met de kinderen, bijvoorbeeld over:
    • programma's op radio of televisie;
    • boeken;
    • eigen werk en producten van de kinderen.
  • Zij geeft daarbij ook haar eigen mening (voorbeeldgedrag).