Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 1 en 2


Doorkijkje Bijzondere kleding

Meester Ben is met de kinderen van groep 1 en 2 naar het museum geweest waar een tentoonstelling over kleding en schoenen was. De kinderen hebben plaatjes meegenomen uit het museum. Elk kind heeft een plaatje uitgekozen en in het lokaal opgehangen.
De kinderen hebben van huis allerlei bijzondere kleding meegenomen. Een paar kinderen hebben zich verkleed en staan als 'beelden' opgesteld in het lokaal.

Meester Ben loopt met een klein groepje kinderen langs de beelden en de platen. De 'beelden' vertellen over hun kleding. Bijvoorbeeld Anna die oorspronkelijk uit Rusland komt, heeft een prachtig geborduurd jasje aan. Ze vertelt dat het jasje van haar oma is geweest en dat oma het jasje alleen op feestdagen droeg. De andere kinderen stellen vragen aan de 'beelden'. Soms staat meester Ben stil bij een plaatje en vraagt aan het kind dat het plaatje heeft opgehangen erover te vertellen. Een ander groepje kinderen maakt onder begeleiding van een stagiaire foto's en tekeningen van de tentoonstelling. De foto's en tekeningen worden op een later tijdstip weer gebruikt om er met elkaar over te praten.