Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen verwoorden (in de kleine kring) hun mening.
  • Ze leggen uit waarom ze iets vinden.
  • Ze voeren onderhandelende gesprekken, waarin ze samen een probleem bespreken, bijvoorbeeld hoe een taak aan te pakken, maar ook samen een oplossing te bedenken. De gesprekken leiden tot een gezamenlijke oplossing of stelling.
  • Ze voeren gesprekken (met de leraar) waarin ze hun mening geven, bijvoorbeeld over programma's op radio of televisie, over boeken of over eigen werk.