Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Toelichting en verantwoording

INHOUD Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • verschillende gesprekssituaties met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen die uitnodigen om op te reageren, dagen kinderen uit te zeggen wat ze ergens van vinden; ze proberen ook aan te geven waarom ze dat vinden
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

kritisch luisteren naar informatie Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • bepalen welke informatie wel/niet belangrijk is, in relatie tot eigen kennis
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • naar andermans commentaar vragen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • kritische houding ten aanzien van informatie in mondelinge teksten

informatie beoordelen en een reactie geven Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • proberen aan te geven waarom die informatie belangrijk is (koppelen aan doel)
 • deze opvatting verduidelijken of illustreren
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • informatie op waarde schatten, ondermeer in relatie tot de bron

kritisch luisteren naar meningen en opvattingen Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • meningen herkennen (vooral meningen die expliciet zo worden aangeduid, bijvoorbeeld met behulp van signaalwoorden als 'ik vind')
 • open staan voor de mening en           argumentatie van anderen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • naar andermans commentaar vragen
 • onderscheid tussen feiten en meningen herkennen
 • meningen herkennen die implicieter in een mondelinge tekst voorkomen (dus niet met behulp van duidelijke signaalwoorden)
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • andermans standpunt in eigen woorden samenvatten
 • tegenover elkaar staande gezichtspunten in eigen woorden formuleren
 • als discussieleider optreden
 • groepsleden vragen om verduidelijking van een standpunt
 • veel voorkomende trucs in reclame herkennen

meningen beoordelen en een reactie geven Van toepassing voor: groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 3 en 4
 • mening(en)van de spreker(s) vergelijken met eigen mening
 • proberen te vertellen of je het wel of niet eens bent met gehoorde mening(en)
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • meningen globaal becommentariëren vanuit de eigen mening
 • argumenten ter ondersteuning van de eigen mening geven
 • onderscheid tussen feiten en meningen zelf aanbrengen
 • standpunt vasthouden
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • tot een afweging van argumenten in een discussie komen
 • evalueren van meningen en argumentaties