Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Dit kerndoel bouwt voort op de kerndoelen 1 en 2.

Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen:

  • kritisch luisteren naar wat gezegd wordt;
  • hier een oordeel over vormen en
  • een reactie geven, onderbouwd met argumenten.