Nederlands - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 10 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.


Groep 5 en 6


Doorkijkje Werken in onderzoeksgroepen

De kinderen van groep 6 lezen in groepjes elkaar voor welke informatie ze gevonden hebben. Een meisje wijst haar groepsgenootjes erop: “Niet alle informatie moet je voorlezen. Alleen sommige dingen die belangrijk zijn.”
In een ander groepje vraagt een kind aan een groepsgenoot: “Wil je dit laten zien op je spreekbeurt?” Dit kind is zich ervan bewust dat je nadenkt over wat je wilt met je spreekbeurt.

Bron: CD-Rom: Leesmotivatie, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands