Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 55 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.


Groep 3 en 4


  • De kinderen nemen deel aan reflectiegesprekken (tijdens het werken aan de opdracht of als ze hun werk aan elkaar presenteren) (zie doorkijkje 'Paaseieren spelen').
  • Ze vergelijken hun werk met de gegeven opdracht.
  • Ze bekijken en vergelijken elkaars werk.
  • Ze ontdekken dat er verschillende oplossingen zijn voor het maken van een beeld, muziekstukje, dans, spel, verhaal of gedicht.

Toelichting: Reflecteren

Reflectie is een belangrijke fase in het creatieve proces. Naast aandacht voor het werk in het algemeen, kijkt de leraar met de kinderen gericht naar de resultaten van hun werk. Dat gebeurt in eerste instantie tegen de achtergrond van de aandachtspunten die de leraar tijdens de introductie en de instructie heeft aangereikt.
De kinderen leren met nuance kijken, luisteren, vergelijken en hun mening te geven. Ze krijgen daardoor informatie over hun gemaakte werk (feedback), die ze in een later stadium weer bij het kijken en vormgeven kunnen gebruiken. Belangrijke aandachtspunten in de nabespreking zijn: een mening geven en beargumenteren en respect kunnen opbrengen voor de ziens- en werkwijze van een ander.

Toelichting: Werk

Bijvoorbeeld: een beeld, tekening, muziekstukje, lied, dans, spel, verhaal of gedicht.

Toelichting: Kunstenaars

Bijvoorbeeld: beeldend kunstenaars, musici, componisten, dansers, choreografen, acteurs, regisseurs, schrijvers, dichters.