Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 55


De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Toelichting en verantwoording

reflecteren Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun groepsgenootjes
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

  • kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun groepsgenoten met aandacht voor verschillen in ontwerp, vormgeving en presentatie
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

  • bespreking van de plannen: wat ga je maken en hoe ga je dat maken?
  • bespreking van het eigen product en werkproces en dat van groepsgenoten
  • bespreking van eigen werk in relatie tot dat van kunstenaars
  • respect en waardering tonen voor het werk en de zienswijze van anderen
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

  • bespreking van ideeën, plannen en keuze mogelijkheden voor het maken van een eigen presentatie (tentoonstelling, modeshow, toneelstuk, hoorspel, instrumentaal spel, uitvoering schoolorkest of schoolkoor, musical, dansvoorstelling, voordracht van eigen verhalen of gedichten)
  • mening geven over het eigen product en werkproces en over dat van groepsgenoten
  • mening geven over het werk van kunstenaars
  • eigen mening met argumenten onderbouwen

Toelichting: Reflecteren

Reflectie is een belangrijke fase in het creatieve proces. Naast aandacht voor het werk in het algemeen, kijkt de leraar met de kinderen gericht naar de resultaten van hun werk. Dat gebeurt in eerste instantie tegen de achtergrond van de aandachtspunten die de leraar tijdens de introductie en de instructie heeft aangereikt.
De kinderen leren met nuance kijken, luisteren, vergelijken en hun mening te geven. Ze krijgen daardoor informatie over hun gemaakte werk (feedback), die ze in een later stadium weer bij het kijken en vormgeven kunnen gebruiken. Belangrijke aandachtspunten in de nabespreking zijn: een mening geven en beargumenteren en respect kunnen opbrengen voor de ziens- en werkwijze van een ander.

Toelichting: Werk

Bijvoorbeeld: een beeld, tekening, muziekstukje, lied, dans, spel, verhaal of gedicht.

Toelichting: Kunstenaars

Bijvoorbeeld: beeldend kunstenaars, musici, componisten, dansers, choreografen, acteurs, regisseurs, schrijvers, dichters.