Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54 - muziek - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


Leerlijn kunstzinnige oriëntatie: muziek


Groep 5 en 6


Bij Zingen

'Aiko, aiko'

Het lied 'Aiko, aiko’ is een Caribisch liedje dat gaat over twee oma’s die alle tijd van de wereld hebben en lekker met elkaar de dag staan door te nemen op straat. Juf Jacqueline leert het lied aan in groep 5/6 en maakt daarbij gebruik van een meezing-Cd. Na een inleidend verhaaltje zingt ze het lied met Cd-begeleiding voor. Tijdens het zingen betrekt ze de kinderen bij het lied en corrigeert waar nodig.

Wanneer de klas het lied kent, wordt het samen met de leerkracht met Cd-begeleiding gezongen. Jacqueline telt vooraf en geeft de inzet aan. De tekst is ter ondersteuning op het bord gezet. Na één keer zingen is Jacqueline echter nog niet tevreden: "Dit kunnen jullie beter! Duidelijk uitspreken!" en hup, Cd nog een keer aan en de klas zingt een stuk beter!

(Bron: cd-Rom. Zingende klassen. Codarts, Rotterdams Conservatorium).

Bij Muziek maken en Muziek beluisteren

Componeren - Het weer

Een les waarbij ontwerpen, muziek maken en luisteren naar muziek in een didactische situatie bij elkaar worden gebracht.
De kinderen zitten in vijf groepjes. Elk groepje krijgt een kaart met een onderwerp waar ze een muziekstukje over moeten maken. Ze mogen gebruik maken van instrumenten, stemmen, ze mogen geluiden maken met materiaal. Maar ze mogen niet aan de andere groepen vertellen welk onderwerp ze moeten verklanken. De stukjes muziek mogen niet langer duren dan 30 seconden.
De onderwerpen zijn: een regenbui (begin en einde), een zonsondergang, een zonsopgang, een koude winterdag, een hete zomerdag. De onderwerpen staan wel op het bord met nog enkele extra onderwerpen.

De groepen gaan aan het werk: ze weten wel dat ze eerst een plan moeten maken, afspraken vastleggen en pas daarna de schoolinstrumenten mogen zoeken die ze nodig hebben.
Elke groep oefent en presenteert daarna zijn muziekstukje. De andere groepen schrijven op welk onderwerp bij welke groep hoort. Welke groep heeft de meeste goede antwoorden?

Daarna speelt elke groep nogmaals het eigen stukje. De andere kinderen geven suggesties hoe het beter zou kunnen.
Tot slot luisteren de kinderen naar een stukje muziek van een echte componist die één van de onderwerpen ook heeft uitgebeeld. Herkennen de kinderen het onderwerp? Hoe heeft die componist zijn onderwerp uitgebeeld?

Bij Bewegen

Meester Gijs danst met de klas

Op de cd-rom bij de Pabo muziekmethode "Muziek Meester" zie je Gijs dansen met groep 5/6. Op de maat van de muziek danst hij vrolijk en aanstekelijk verschillende bewegingen voor. De klas danst met hem mee. Wanneer alle kinderen de maat te pakken hebben, volgt een imitatiespel in de kring. Op de eerste vier tellen doet een kind een bepaalde beweging voor, die vervolgens door de klas op de volgende vier tellen wordt geïmiteerd. Meteen daarna is de volgende aan de beurt, en zo gaat het de hele kring door. Behalve dat de kinderen er zichtbaar veel plezier aan beleven, wordt op deze manier ook het maatgevoel, ritmegevoel en het motorisch/visueel geheugen aangesproken.

(Bron: van der Lei, R., Haverkort, F. & Noordam, L. (2007). Muziek Meester. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff).