Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54

20 april 2021

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Toelichting en verantwoording

De leerlijn bij dit kerndoel is opgedeeld in beeldende vorming, muziek, taal en spel (drama) en beweging (dans).