Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54 - muziek


Leerlijn kunstzinnige oriëntatie: muziek

Toelichting en verantwoording

betekenisvolle onderwerpen en thema's Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • muzikale verkenning van onderwerpen uit de directe omgeving van de kleuters. Bijvoorbeeld: de omgeving (in de klas, in het huis), knuffels, beren, optocht, muziek in de straat, het weer, kabouters en reuzen, sprookjes, feesten, het verkeer, Sinterklaas en Kerst, dieren, seizoenen. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend en luisterend verkend.
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • muzikale verkenning van onderwerpen uit de ruimere omgeving van de kinderen. Onderwerpen uit groep 1 en 2 komen soms weer aan de orde op een hoger niveau. Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld: onze wijk of in het dorp, de fanfare, heksen en tovenaars, fantasie, dieren, op reis met de trein, avonturen, drummen. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend, noterend en luisterend verkend.
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • muzikale verkenning van onderwerpen uit de veranderende belangstellings-wereld van de kinderen. Onderwerpen uit de vorige groepen komen weer aan de orde, maar de kinderen ervaren veel nieuwe elementen waar muziek een specifieke rol vervult: verre landen, feesten, muziek uit verre landen, kleding, cowboys, kermis, ridders en jonkvrouwen, varen, insecten, ruzie, markt. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend, noterend en luisterend verkend.
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • muziek is voor kinderen alom tegenwoordig. Via de media komen ze met veel verschillende soorten muziek in aanraking. Muziek op school sluit daarbij aan, maar geeft ook een verdieping in de muzikale beleving van de kinderen. Onderwerpen uit de lagere groepen komen vaak weer aan de orde, maar ook nieuwe muziekthema's als carnaval, de eindmusical, filmmuziek, ringtones, rap en liefde, oorlog en vrede, morgen en avond, verdriet, muziek op de computer, SMS-en /ringtones, natuur en milieu, liefde. Deze onderwerpen worden zingend, spelend, bewegend, noterend en luisterend verkend.

zingen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • eenstemmige, korte en ritmisch eenvoudige liedjes, verbonden met het thema of onderwerp
 • liedjes in het toongebied d' - b'
 • eenvoudige structuren met veel herhalingen in de tekst en de melodie
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • eenstemmige, korte en ritmisch eenvoudige liedjes, verbonden met het thema of onderwerp
 • liedjes in het toongebied c' - c''
 • verschillende maatsoorten
 • eenvoudige structuren met herhalingen en afwisselingen in de tekst en de melodie
 • gezongen met begeleiding van een 'meezing Cd'
 • aandacht voor articulatie en zuiverheid
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • eenstemmige en meerstemmige liederen (canons), couplet-refrein liederen die verbonden worden met het thema of onderwerp
 • liedjes in het toongebied c' - d''
 • afkomstig uit de eigen en andere culturen
 • ritmisch gecompliceerder en muzikaal uitdagender
 • complexere structuren met herhalingen, contrasten en variaties in tekst en melodie
 • gezongen met begeleiding van een 'meezing Cd'
 • aandacht voor articulatie en zuiverheid
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • eenstemmige en meerstemmige liederen (canons), couplet-refrein liederen, liederen die om een langere adem vragen en die verbonden worden met het thema of onderwerp
 • liedjes in het toongebied a - f''
 • afkomstig uit de eigen maar ook uit andere culturen, taalgebieden en muzikale stijlen
 • ritmisch gecompliceerder en muzikaal uitdagender
 • langere, complexe structuren met herhalingen, contrasten en variaties in tekst en melodie
 • gezongen met begeleiding van een 'meezing Cd'
 • aandacht voor articulatie, dynamische verschillen, zuiverheid en voordracht

luisteren Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • muziek afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen
 • de muziek is eenduidig en duidelijk van karakter
 • de muziek is helder en eenvoudig van structuur
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen, in wisselende fragmenten (tot twee minuten), verbonden met het thema of onderwerp
 • de muziek is eenduidig en duidelijk van karakter
 • de muziek draagt meerdere betekenissen
 • de muziek is helder en eenvoudig van structuur
 • de muziek kent meerdere herhalingen en afwisselingen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen, in korte maar ook langere fragmenten (twee á drie minuten), verbonden met het thema of onderwerp
 • de muziek kent meerdere betekenissen of ontwikkelingen
 • naast vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) komen ook vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen) aan de orde
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • muziek, afkomstig uit verschillende stijlperioden en culturen; in langere fragmenten (tot circa vier minuten), verbonden met het thema of onderwerp
 • de muziek draagt meerdere betekenissen en/of ontwikkelingen in zich
 • naast vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) komen ook vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen) en compositievormen (zoals canon, rondo en variatievormen) aan de orde

muziek maken Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • korte klankbeelden spelen van betekenisvolle situaties
 • de maat spelen bij liedjes
 • spelen van tegenstellingen:
  hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam
 • experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden
 • korte speelstukjes maken met herhalingen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • klankbeelden ontwerpen en spelen van betekenisvolle situaties met stiltemomenten
 • de maat en het ritme spelen bij liedjes
 • spelen van tegenstellingen:
  hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam
 • experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden
 • speelstukjes met herhalingen en contrasten uitvoeren
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • klankbeelden ontwerpen en spelen van betekenisvolle situaties met stiltemomenten en een bepaalde ontwikkeling
 • de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen spelen bij liedjes
 • spelen van tegenstellingen:
  hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam
 • experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument
 • speelstukjes ontwerpen en spelen met:
  • vormprincipes (herhalingen, contrasten)
  • vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen)
  • vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat)
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • klankbeelden van betekenisvolle situaties met stiltemomenten, een bepaalde ontwikkeling en herhalingen
 • de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen spelen bij liedjes ook als voorspel, naspel en begeleiding
 • spelen van tegenstellingen en overgangen:
  hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam
 • experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument
 • speelstukjes ontwerpen en spelen waarin centraal staan:
  • vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties)
  • vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen)
  • vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat)
 • eenvoudige grafisch of traditioneel genoteerde speelstukjes
 • begeleidingen maken bij rapteksten

muziek vastleggen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • het onderwijs speelt zich altijd af binnen situaties die betekenis hebben voor de kinderen
 • de geluiden/klanken van verschillende klankbronnen
  (bijvoorbeeld klankstaaf, triangel, fluit)
  grafisch noteren en spelen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • het onderwijs speelt zich altijd af binnen situaties die betekenis hebben voor de kinderen
 • de geluiden/klanken van verschillende klankbronnen
  (bijvoorbeeld klankstaaf, triangel, fluit)
  grafisch noteren en spelen
 • korte-lange, hoge-lage, harde-zachte geluiden grafisch vastleggen en spelen
 • grafisch vastleggen van herhalingen en contrasten
 • klankstukjes ontwerpen van circa een minuut
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • het onderwijs speelt zich altijd af binnen situaties die betekenis hebben voor de kinderen
 • grafisch vastleggen en spelen van korte-lange, hoge-lage, harde-zachte geluiden
 • klankstukjes ontwerpen waarin een bepaalde ontwikkeling plaats vindt van circa een minuut
 • kennismaken met de basisprincipes van traditionele notatie
 • spelen van eenvoudige ritmes met kwart, halve en hele noten
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • het onderwijs speelt zich altijd af binnen situaties die betekenis hebben voor de kinderen
 • grafisch vastleggen en spelen van korte-lange, hoge-lage, harde-zachte geluiden met hun verschillende overgangen en combinaties
  (bijvoorbeeld een lang, hoog, zacht geluid dat langzaam zachter wordt)
 • klankstukjes ontwerpen waarin een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt van circa anderhalve minuut
 • kennismaken met de basisprincipes van de traditionele notatie (vijflijnige notenbalk, vorm van de noten, plaats van de noten, vioolsleutel, meerstemmigheid)
 • spelen van eenvoudige ritmes met kwart, halve en hele noten en de daarbij behorende rusten

bewegen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • bewegen bij - of naar aanleiding van (dans- en speel)liederen
 • met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • bewegen bij - of naar aanleiding van (dans- en speel)liederen
 • met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek
 • met bewegingen de vorm van liederen of muziekfragmenten weergeven
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • bewegen bij - of naar aanleiding van (dans-)liederen
 • met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek
 • bewegen op:
  • vormprincipes
   (herhalingen, contrasten)
  • vormeenheden
   (motieven, thema's, muzikale zinnen)
  • vormtechnieken
   (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of muziekfragmenten
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • bewegen bij - of naar aanleiding van (dans-)liederen
 • met bewegingen uitbeelden van de muzikale aspecten van betekenisvolle situaties bij het luisteren naar muziek
 • bewegen op:
  • vormprincipes
   (herhalingen, contrasten, variaties)
  • vormeenheden
   (motieven, thema's, muzikale zinnen)
  • vormtechnieken
   (echo, imitatie, ostinaat) in liederen of muziekfragmenten