Friese taal - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 22 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.


Groep 1 en 2


Doorkijkje

Geen doorkijkje aanwezig.