Friese taal - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 20 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

 • De leraar zorgt er voor dat er een rijk en divers aanbod is aan soorten Friestalige teksten en informatiebronnen in de klas.
 • Zij creëert bewust regelmatig momenten waarop kinderen zelf Friestalige teksten lezen:
  • tijdens het vak Fries;
  • tijdens de zaakvakken;
  • tijdens ict-lessen/-activiteiten;
  • tijdens 'vrij lezen';
  • tijdens werken aan thema's, projecten e.d.
 • Zij construeert betekenisvolle situaties waarbinnen kinderen aan eigen leervragen werken.
 • Zij roept indien nodig in herinnering dat je met verschillende doelen kunt lezen: om je te ontspannen/amuseren, om informatie te verwerven, om geïnstrueerd te worden, om je op de hoogte te stellen van meningen of om een mening te vormen en om overtuigd of overgehaald te worden, dat schrijvers ook die verschillende doelen kunnen hebben en dat er dus verschillende soorten teksten zijn om te lezen (verhalende, informatieve, instructieve en betogende).
 • De leraar zorgt er voor dat kinderen actief lezen: zij moedigt ze aan tot het inzetten van leesstrategieën en begeleidt ze daarbij indien nodig, door:
  • kinderen bewust te maken van hun voorkennis (en dat ze die kunnen gebruiken bij het lezen);
  • ze te wijzen op de mogelijke interpretatiekaders (met name thema, tekstsoort, tekststructuur);
  • ze een leesdoel te laten bepalen;
  • ze te wijzen op signaalwoorden die de tekstrelaties hierboven genoemd herkenbaar maken;
  • ze te laten reflecteren op het leesproces en de inhoud van de tekst.
 • De leraar stimuleert dat kinderen reflecteren op het gebruik van leesstrategieën.
 • Zij besteedt aandacht aan de functie en opzet van meer complexe informatiebronnen, zoals grote woordenboeken, week- en dagbladen, tijdschriften en vooral het internet.
 • Zij leert de kinderen de weg te vinden in de openbare bibliotheek en leert ze op welke manier de boeken en media daar zijn geordend.