Friese taal - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 20 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).


Groep 3 en 4


Doorkijkjes

Lezen om iets te kunnen maken

In de groepen 3 en 4 wordt door de kinderen volop van alles gemaakt. Constructies van Lego en bepaalde gebruiksvoorwerpen en spelattributen maken vinden ze vaak interessant. Dit construeren van een specifiek product met behulp van een handleiding en/of werktekening is een enorme stimulans voor heel precies lezen. Je moet het echt goed snappen, anders gaat het fout. We noemen dit 'zo-moet-het' teksten of 'sa-moat-it' teksten en als kinderen ze lezen worden ze uitgenodigd heel nauwgezet te achterhalen wat er staat, terug te lezen en zichzelf te controleren. In de knutselhoek en in de hoek waar met lego geconstrueerd kan worden zijn de kinderen over het algemeen zeer gemotiveerd dit type leesactiviteit uit te voeren.

Werken met technisch Lego in groep 3

In de constructiehoek staan enkele mooi beplakte schoenendozen met technisch Lego. In elke doos zitten voldoende elementen om twee of drie objecten te kunnen maken, bijvoorbeeld een robot, een auto en een vliegtuig. In de doos zit ook een schriftje met daarin een Friestalige handleiding, voorzien van illustraties, waarin de kinderen kunnen lezen op welke manier ze te werk moeten gaan om die objecten in elkaar te zetten.

Kerstfeest in groep 4

Het is december en in groep 4 is een ruime knutselhoek ingericht waar de kinderen kunnen werken aan hun decemberfeestversieringen. Er zijn mooie, feestelijke materialen om van alles te maken. Voor in de klas, voor de boom, voor thuis, voor de kerstmaaltijd. Er zijn vrije keuzemogelijkheden, maar ook verplichte activiteiten. Daarvoor is het nodig dat de kinderen een 'sa-moat-it' tekstkaart lezen om de opdracht goed voor elkaar te krijgen.

Bron: Gebaseerd op: Knijpstra, H. e.a. (1997). Met jou kan ik lezen en schrijven. Assen: Van Gorcum.